HTML Document

TOPPERS 2023-2024

SOME TAKEAWAYS FROM THE BOARD RESULTS 2024- ICSE

57 Students
28 students score above 90 %
16 students score above 80 %
10 Students score above 70 %
Perfect 100 %
History- 10, Biology- 4, Geography- 2, Chemistry- 2 and Commerce- 1

Subjects above the National Average :-
Hist/Geog 47%
Sci 45%
Eco App 35%
English 35%
CST 32%
Maths 22%
Hindi 18%
Comp App 18%
P.Ed 2.50%

Toppers :-
Newton-98.2%;
Archana Kumari-97.6%;
Abubhav Bhagat-97.4%
Md Faiyaz Khan-96.8%

TOPPERS 2022-2023

TOPPERS 2021 – 2022HTML Document

TOPPERS 2022 • Ritik Raushan
  95.03%
 • Khashish Raj
  94.66
 • Bidika Kumari Gupta
  94.13%
 • Aman Raj
  93.60%
 • Suraj Kumar
  93.50%
 • Kabya Raj
  93.40%
 • Shubhum Kumar
  92.60%
 • Eshika Das
  92.53%
 • Rakshit Bhagat
  92.20%
 • Aman Yadav
  90.83
HTML Document

TOPPERS 2021 • Chahat Sitlani
  97.4%
 • Kishan Kr Gaur
  97.16
 • Kasak Fitkariwala
  97.13%
 • Aditya Kumar
  97.1%
 • Riya. Kumari Gupta
  96.8%
 • Pratiksha Chettri
  96.76%
 • Mohit Bhagat
  96.4%
 • Soham Sahu
  96.1%
 • Harshit Bhagat
  95.96%
 • Shreyansh Shubhum
  95.9
 • Aarya Raj
  95.7%
 • Ayush Agarwal
  95.5%
 • Sambhav Prasad
  95.43%
 • Somenath Paul
  95.4%
 • Umma Umara
  95.3%
 • Arnab Sarkar
  95.2%
 • Kiran Thakur
  95.2%
 • Arav Abhay
  95.13%
HTML Document

TOPPERS 2020 • Kalyan Singha
  99%
 • Aditya Aman
  98.6%
 • Aditi Roy
  97.8%
 • Pragati Jaiswal
  97.4%
 • Alok Sharma
  97.1%
 • Moin F Imran
  96.3%
 • Ranisha Giri
  96%
 • Tannu Kumari
  95.6%
 • Sahil Kumar
  96%
 • Shruti Sah
  95.2%
HTML Document

TOPPERS 2019 • Rishiraj Biswas
  97.60%
 • Akshat Kedia
  97.00%
 • Bindeswar Saha
  96.00%
 • Sumit Gupta
  95.60%
 • Marissa Sinha
  95.40%
 • Aditya Kr. Sah
  95.20%
 • Manisha Shah
  95.00%
 • Piyush Poddar
  94.20%
 • Vansh Agarwal
  94.20%
 • Himanshu Kr.
  94.00%
 • Mahima Dhakal
  93.80%
 • Siddharth Kundu
  93.40%

To Top ↑