TOPPERS 2022-2023

TOPPERS 2021 – 2022TOPPERS 2022 • Kalyan Singha
  98%
 • Sayan Nandi
  97%
 • Prgati Jaiswal
  94.75%
 • Vansha Kumar
  94.25%
 • Aditya Aman
  93.75%
 • Tannu Kumari
  93.50
 • Abhinandan Dhar
  92.88%
 • Sankar Soni
  92%
 • Ashwin Roka
  91.75%
 • Ritik Bhushan
  91.50%
 • Sarvcamangla Arya
  91.50%
 • Shruti Singh
  91.25%
 • Aakriti Singh
  91.00%
 • Tushar Ranjan
  90.75%
 • Khushi
  90.50%
 • Divyanshu Shree
  90.25%

TOPPERS 2021 • Manisha shah
  99%
 • Khushi Chowdhary
  98.25
 • Reza Akhter
  95.5%
 • Aditya Kumar Sah
  97.5%
 • Bindeswar Saha
  96%
 • Mredul Roy Bhakta
  95.5
 • Mahima Dhakal
  94.25%
 • Dion Chowdhary
  93%
 • Aida Sharon Bruce
  92.25%
 • Abrar Yasir
  92.25
 • Ria Mangar
  91.5%

TOPPERS 2020 • Jahnavi Sharma
  96.75%
 • Debolina Saha
  94%
 • Shivani Kumari
  93.25%
HTML Document

TOPPERS 2019 • Ayesha Kumari
  97.25%
 • Arman Sheikh
  95.25%
 • Debjyoti Barman
  95.00%
 • Rahim Sheikh
  94.50%
 • Shweta K Patel
  93.75%
 • Isha Mondal
  92.25%
 • Rahul Kr Gupta
  91.00%

To Top ↑